Logo

Inženýrská činnost

Výstavba rodinného domu se neskládá pouze ze zpracování projektové dokumentace rodinného domu, ale je třeba vyřídit mnohé administrativní úkony, které vyvrcholí v pravomocné nabytí stavebního povolení, případně ohlášení, jehož obdržení je nezbytné pro zahájení stavby.
Poskytuji klientům kompletní servis spočívající ve vypracování studie, projektu pro územní řízení a stavebního povolení, v případě zájmu nabízím i prováděcí dokumentaci (vřele doporučuji).
Vyřízení stavebního povolení je samostatnou činností, která nijak nesouvisí s projektovou činností a klient si ji může zařídit sám. Případně tyto časově a administrativně náročné úkony pomohu zařídit já. Složitost vyřízení stavebního povolení a jeho náročnost záleží na tom, na jakém místě a v jaké lokalitě Váš dům bude stát.
Současně za Vás vyřídím vynětí ze zemědělského a půdního fondu, zajistím radonový průzkum pro zjištění stupně radonového rizika, geologický i hydrogeologický průzkum a dále zajistím veškeré geodetické práce a činnosti s tím spojené.