Logo

Architektonická a projekční činnost v oblasti pozemních staveb

• Vytvořím pro vás ve spolupráci s panem architektem Linhartem architektonický návrh domu podle vašich požadavků s důrazem na to, aby nebyla překročena výše vašeho investičního záměru.

• Zpracuji pro vás projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení resp. ohlášení stavby dle příslušných příloh k vyhlášce č. 499/2006 Sb., včetně obstarání všech potřebných dokladů /správci sítí, dotčené orgány státní správy/ k získání stavebního povolení

• Zoptimalizuji návrh stavby s ohledem na počáteční investiční náklady a pozdější provozní náklady

• Navrhneme společně s kolegy energetický koncept stavby tak, aby vaše stavba byla navržena v nízkoenergetickém či pasivním standardu

• Navrhnu rekonstrukci vašeho stávajícího domu

• Navrhnu dokončení a opravy rozestavěných staveb

• Zkontroluji dosavadních podklady a návrhy, včetně kontroly a posouzení cenových nabídek jiných subjektů