Logo

Individuální přístup

Každý zákazník přichází s jinou, jeho vlastní představou o stavbě, proto se věnujeme přípravě stavebního záměru ještě před zahájením prací. Probereme s vámi každý detail stavby tak, aby pak celek tvořil fungující a krásné bydlení či odpovídající prostory pro práci, výrobu atd.

• Vypracujeme harmonogram postupu prací

• Vypracujeme finanční harmonogram na každou etapu stavby

• Navrhneme smlouvu o dílo, která navazuje na oba tyto harmonogramy